Om Solberget

Solberget är ett tryggt bostadsområde i Vesterkalmare i Jomala kommun på Åland.

Det natursköna Solberget i Jomala på Åland är ett tryggt, lungt och säkert område med en fantastisk utsikt över staden Mariehamn badande i kvällssol och havsviken Slemmern. Stadsgränsen till Mariehamn är nära och tvärs över Slemmern finns stadens inrättningar som bl.a. badanläggningen Mariebad och Alandica Kultur- och Kongresshus. Möjlighet att vandra i skog och mark i närheten för den som tycker om det. Även fiskekort är möjligt att kunna få lösa ut vid Vesterkalmares byalag.

Omgivning

I nära anslutning till Solberget finns en stor sandstrand bara några minuters vandring till Nabben som ligger på "andra sidan" kommungränsen i Mariehamn som med sin långgrunda strand och stora ytor att både koppla av på, eller idka olika aktiviteter så som exempelvis Beach Wolley kan vara att föredra. För de minsta finns där även gungor och lekutrustning. Naturligtvis finns även här omklädningsrum och toaletter.

Samhällsinformation

I nära anslutning till Solberget har kommunen ett dagis med 58 platser. Barnen från Solberget ges nu möjlighet att gå i skola i Strandnäs, härigenom kortas skolvägen avsevärt. Solberget Ab har stått för byggande av all kommunalteknik med vatten-, avlopps- och el- och teleledningar, vägar, asfaltering och vägbelysning, vilka sedan vederlagsfritt överlämnats till Jomala kommun som handhar den framtida skötseln.

Det finns många framtidsvisioner för Solberget – som kommer att presenteras i ett senare skede. Genom privat initiativ har de boende själva bildat en båtklubb för de boende på Solberget i samråd med mark- och vattenägarna i Kalmarnäs.

Framtidsutveckling

Solberget Ab återkommer med mera information då planerna godkänts.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå